Prvňáčci půjdou k zápisu v dubnu

09.03.2018

Zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městem se uskuteční mezi 2. a 25. dubnem 2018. Statutární město Karlovy Vary je zřizovatelem celkem 10 základních škol, ve kterých mohou děti plnit povinnou školní docházku.     

TERMÍNY ZÁPISŮ NA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH A KONTAKTNÍ ÚDAJE

ŠKOLA

zápis

více informací

datum

hodina

telefon

www stránky

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Mozartova 7

19.4.2018

14:00-17:00

353 224 241

http://www.zsdys.cz/

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15

3.4.2018  4.4.2018

15:00-18:00

353 447 021

http://www.zsazus.cz/

ZŠ 1. máje 1

2.4.2018               3.4.2018

15:00-17:00

353 563 426

http://www.skoladvory.cz/

ZŠ jazyků, Libušina 31

3.4.2018               4.4.2018

14:00-17:00

725 043 842  
604 170 950

http://www.jazkvary.cz/

ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25

17.4.2018

13:00-18:00

353 226 984 
775 855 000

http://www.zsdukla.cz/

ZŠ J .A. Komenského,   Kollárova 19

12.4.2018

14:00-18:00

353 300 321 
725 735 601

http://www.zskomenskeho-kv.cz/

ZŠ Poštovní 19

24.4.2018

14:00-16:00

353 226 408 
725 595 503

http://www.zskvary.cz/

ZŠ Konečná 25

6.4.2018

14:00-18:00

353 564 119 
353 447 000

http://www.zskonecna.webnode.cz/


Krušnohorská 11

25.4.2018

14:00-18:00

353 437 111

http://www.zsruzovyvrch.cz/

ZŠ Truhlářská 19
1. ročník a přípravná třída

10.4.2018

14:00-17:00

353 562 283  
353 562 901

http://www.zstruhlarska.cz/

 

Podrobnější informace o jednotlivých školách najdete zde. 

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, a dále na ostatní cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinná školní docházka pro děti začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

Do přípravné třídy základní školy se dle školského zákona zařazují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.