foto

Prostor před Horním nádražím má novou podobu

Přednádražní prostor na karlovarském „Horním nádraží“ prošel výraznou proměnou. Během deseti měsíců byla zrekonstruována vozovka včetně příjezdové komunikace, vznikly zde nové chodníky, schodiště, nástupiště pro autobusy a 62 parkovacích míst (4 vyhrazená stání pro držitele průkazu ZTP/P, 7 míst po krátkodobé zastavení, 5 stání pro vozidla TAXI.) Stavební práce zahrnovaly také rekonstrukci opěrné zdi, vybudování kanalizace a drenáže. Výrazným prkem prostoru je úplně nové veřejné osvětlení. Prostor byl doplněn o nový mobiliář včetně přístřešku pro umístění kol. Přibude ještě veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily. Finální podobu lokalitě dají sadové úpravy, které budou provedeny během podzimních měsíců.

Díky rekonstrukci a novému uspořádání prostranství je v lokalitě upravený dopravní režim. Příjezd pro individuální dopravu bude veden výhradně po spodní spojnici z ulice Nákladní.

V návaznosti na revitalizaci přednádraží probíhá ještě rekonstrukce horní příjezdové komunikace v Nákladní ulici, která bude dokončena 9. září.