foto

Projekt Rok v lese 2

Vzdělávací prohlídky lázeňskými lesy

 

V úterý dne 24. října 2017 se uskutečnila další česko-bavorská akce v rámci projektu Rok v lese 2.

Nositelem společného přeshraničního projektu jsou Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. a partnerem projektu je bavorské Město Hof.

Přítomné osobně přivítal ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. pan Ing. Evžen Krejčí a představil i samotný projekt, který je spolufinancován z Dispozičního fondu Euregia Egrensis, resp. programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Přítomní zažili komentované prohlídky oborami a získali bohaté informace ke stavu zvěře i lesního hospodářství. Bavorská strana navštívila i vyhlídkový altán Josefa Jungamnna, který byl rovněž vybudován díky spolupráci obou měst. Lázeňské lesy prezentovaly své možnosti v oblasti vzdělání a osvěty. Své kvalifikované odborníky může, v případě zájmu, organizace nabídnout i různým skupinám (např. žákům škol, spolkům) k tzv. environmentálnímu vzdělávání (témata přírody a krajiny) i např. prezentaci historie a památek  lázeňských lesů (osobnosti, pověsti, altány, aj.).

Celá akce se díky příznivému počasí zdařila a přítomní si mohli užít krásných lesů v pestrých podzimních barvách. Lázeňské lesy stojí za návštěvu i na podzim!

 

Eva Najsrová
Projektová manažerka

Fotogalerie