Projekt Koordinace má řešit sociální exkluzi

14.12.2017

Karlovy Vary zahájily dvouletý projekt, který si klade za cíl systémově propojit zaměstnanost, bydlení a přímou práci a integrovanými opatřeními předcházet či řešit sociální exkluzi ve městě.

Klíčovými aktivitami projektu bude vyhledávání vhodných účastníků, jejich zapojení do projektu na vícero úrovních, od vzdělávání přes zapojení do pracovního procesu až po napířklad zajištění sociálního bydlení. Celkové plánované náklady projektu jsou tři miliony korun, projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Karlovy Vary a je podporován z Evorpského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. Partnerem projektu je KSK centrum, o.p.s., projekt potrvá do 30. 9. 2019. 

Podrobné informace na stránkách karlovarských projektů www.kvprojekty.eu: Koordinace v Karlových Varech - koncepční přístup při prevenci a řešení sociální exkluze