budovy magistrátu města

Prodlužujeme úřední hodiny nejvytíženějších oddělení úřadu

Pro vyřízení dokladů a dalších neodkladných úředních záležitostí budou mít klienti karlovarského magistrátu více prostoru. Přestože stále platí usnesení vlády, kterým se omezují úřední hodiny, nejexponovanější oddělení budou veřejnosti dostupná déle, konkrétně v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. V těchto časech bude možné navštívit pracoviště:

  • registr řidičů
  • registr motorových vozidel
  • občanské průkazy a cestovní pasy
  • evidence obyvatel
  • ověřování
  • matrika
  • pokladna (v obou budovách magistrátu města)

 

Reagujeme tak na poptávku ze strany veřejnosti a počty klientů uvedených agend. Na registry řidičů a vozidel, občanské průkazy a cestovní doklady a matriku je možné si předem rezervovat termín návštěvy prostřednictvím objednávacího systému na našem webu (https://mmkv.cz/cs/elektronicke-objednavani-klientu).

K vyřízení neodkladných záležitostí na vyjmenovaných pracovištích se klienti mohou dostavit rovněž tzv. z ulice, bez předchozího objednání, ovšem výhradně v době aktuálně stanovených úředních hodin (pondělí a středa 8 – 12 a 13 – 17 hodin).

Pro všechna ostatní pracoviště magistrátu města platí, že pro veřejnost zůstávají v souladu s usnesením vlády otevřená v pondělí a ve středu v časech od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Nadále prosíme klienty o zvážení nutnosti osobní návštěvy úřadu a apelujeme na vzdálené řešení úředních i jiných záležitostí prostřednictvím emailu, telefonu nebo datové schránky. Kontakty na jednotlivé pracovníky úřadu jsou dostupné zde: https://mmkv.cz/cs/kontakty