Problémem města jsou zaměstnanost a veřejná WC

Obyvatelé města zvolili v anketě 10P, tedy desítku nejpalčivějších problémů Karlových Varů.

Na veřejném projednání „Fórum města Karlovy Vary 2015“ byly v dubnu letošního roku naformulovány problémy města tak, jak je vnímají obyvatelé města. Celkem bylo definováno 14 problémů, jejichž řešení vidí veřejnost jako základní předpoklad pro zvýšení kvality života ve městě.

Problémy formulované na veřejném projednání byly následně ověřeny anketou, která probíhala od 1. do 15. května 2015 a byla distribuována mezi široký okruh adresátů prostřednictvím Karlovarských Radničních listů, Infocentra Karlovy Vary, webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary a facebookových stránek místní Agendy 21 Karlovy Vary. Do ankety se zapojilo celkem 176 respondentů.

Výsledkem ankety je tzv. 10 P, tedy průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety.

10 P města Karlovy Vary:

1. Zaměstnanost

2. Veřejné otevřené WC

3. Omezení autodopravy – řešení centra města

4. Odstranění ruin v lázeňském území i mimo něj

5. Vysoká škola

6. Thermal

7. – 9. Koncepce dopravy – řešení centra města

7. – 9. Podpora cestovního ruchu a kvalita lázeňského prostředí

7. – 9. Průběžná očista kontejnerů a úklid kolem košů

10. Územní plán – řešení centra města

Výsledkům ankety a řešení definovaných problémů se budou věnovat představitelé města.


 

Související dokumenty