Příspěvek pro poskytovatele ubytování uprchlíkům z Ukrajiny

Příspěvek na ubytování uprchlíků

Informace pro poskytovatele ubytování uprchlíkům z Ukrajiny

 • Právnické a podnikající fyzické osoby

Při poskytnutí ubytovacích služeb pro uprchlíky, za účelem získání kompenzačního příspěvku je nutno mít uzavřenou Smlouvu o zajištění ubytování s Krajským úřadem Karlovarského kraje. V této záležitosti budou právnické a podnikající fyzické osoby, kteří poskytují své ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, osloveny k uzavření Smlouvy o zajištění ubytování Krajským úřadem Karlovarského kraje. Týká se to těch subjektů, které jsou registrované u Krajského asistenčního centra pomoci uprchlíkům v Karlových Varech do HUMPO (databáze humanitární pomoci).

Ostatní, kteří nejsou registrováni a chtějí uplatnit své kompenzace za nouzové ubytování podle usnesení vlády č. 207 ze dne 16. 3. 2022 musí napsat na ubytovani.smlouvy@kr-karlovarsky.cz (Oddělení nakládání s majetkem, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary).

 • Fyzické osoby, které ubytují uprchlíky ve své domácnosti

Je nutné postupovat podle instrukcí Ministerstva práce a sociálních věcí:

 1. Jak mám požádat o příspěvek?
  Od 11. 4 bude zpřístupněna aplikace Humanitární dávka – Úřad práce ČR (mpsv.cz) přes kterou bude možné požádat si o příspěvek bez návštěvy Úřadu práce. Solidární příspěvek je 3.000 Kč na osobu ubytovanou v daném měsíci déle než 16 po sobě jdoucích dnů. Maximální příspěvek pro jednu domácnost je 12.000 Kč, tedy za 4 a více ubytovaných osob (včetně dětí). O příspěvek můžete zažádat od o měsíc zpětně, tedy v dubnu za březen.
   
 2. Kde mám nahlásit, že mám kapacitu někoho ubytovat?
  Nabídku ubytování v domácnostech a poptávku ukrajinských uprchlíků propojují neziskové organizace. Ubytování můžete nabídnout i přímo někomu, koho znáte. Pro přiznání solidárního příspěvku poskytovatel podepíše čestné prohlášení s čísly víz a pasů ubytovaných osob. Více informací naleznete v sekci „Nabídnout pomoc“ na webu www.nasiukrajinci.cz.
   
 3. Mohu nabídnout i jen malý pokoj se sdílenou kuchyní a koupelnou?
  Ano, stačí třeba nevyužívaný dětský pokoj. Předpokladem je, že ubytovaným osobám zajistíte prostor pro odpočinek (dostatečně velký pokoj pro ubytované osoby včetně postelí/matrací), prostor pro přípravu stravy (možno zpřístupnit vlastní vybavenou kuchyň nebo zřídit provizorní s vařičem a lednicí), koupelnu a WC (opět mohou být sdílené) přístup k pitné vodě.
   
 4. Jak mám prokázat, že u mě Ukrajinci bydlí? Musím s nimi uzavřít nějakou smlouvu?
  Není třeba uzavírat smlouvu. Do žádosti o příspěvek uveďte identifikaci ubytovaných osob, aby bylo možné ověřit oprávněnost čerpání příspěvku.
   
 5. Když mám volnou chatu, kolik lidí mohu ubytovat? Nebo mám nahlásit ubytovací kapacitu krajskému asistenčnímu centru?
  Všem ubytovaným osobám musíte zajistit dostatečný prostor pro odpočinek, kuchyň, koupelnu, WC a přístup k pitné vodě. Příspěvek můžete ovšem požadovat maximálně na 4 osoby v celkovém součtu 12.000 Kč. Více ubytovaných nebude v celkové výši příspěvku zohledněno.
   
 6. Mám nárok na příspěvek pro solidární domácnost v případě, že jsem ubytoval uprchlíky v prostorech, které za normálních okolností pronajímám na své IČO?
  Na příspěvek máte nárok, pokud nemovitost poskytujete jako fyzická osoba a máte oprávnění s nemovitostí nakládat.
   
 7. Musím příspěvek pro solidární domácnost danit?
  Ne, tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmu.
   
 8. Jak bude stát kontrolovat, že na dané adrese skutečně uprchlíci bydlí?
  Systém je založen na kontrole údajů o poskytovateli a ubytovaném v databázi veřejné správy.