Příprava rekonstrukce Anglické ulice pokročila

06.06.2019

Mnohaleté hledání dopravního řešení v ulicích Anglická a Mozartova v Drahovicích pokročilo. Zástupci vedení města a magistrátu, všech složek Integrovaného záchranného systému, městské policie i obyvatel lokality se shodli na variantě, která zklidní a odlehčí dopravu, zlepší parkování a zajistí bezproblémovou dostupnost vozidel IZS, svozových společností apod.

Řešení spočívá ve vybudování jednosměrného propojení z Anglické ulice do Mozartovy. Místní komunikace v této lokalitě jsou limitovány stávající zástavbou a zelení, která bude v maximální možné míře respektována. Parametry proto zůstanou zachovány, úpravami a změnou dopravního režimu zde budou vytvořena nová parkovací místa, v Anglické ulici zhruba 30, na konci Mozartovy dalších 11 parkovacích stání. Lokalita se stane obytnou zónou s předností chodců a rychlostí omezenou na 20 km/hod.

V nadcházejících měsících proběhne administrativní příprava stavby včetně řízení o územním rozhodnutí. Realizace by mohla začít na podzim 2020, případně na jaře 2021.