Připomínka 169. výročí narození T. G. Masaryka

07.03.2019

Karlovy Vary si připoměly 169. výroční narození Tomáše Garrigue Masaryka, zakladatele a prvního prezidenta demokratického Československa, ale také filosofa, demokrata, státníka a zastánce lidskosti a spravedlnosti. 

Zástupci statutárního města Karlovy Vary, Karlovarského kraje, Armády České republiky, Sokola, Klubu T. G. Masaryka, Klubu přátel Karlových Varů i generální konzul Ruské federace uctili jeho památku při položení věnců u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenné hlavní třídě Karlových Varů.

Ke shromážděným promluvila první náměstkyně primátorky Karlových Varů Hana Zemanová, která uvedla: "Tomáš Garrigue Masaryk vykládal demokracii jako politickou formu lidskosti. ... Aktivně podporoval práva žen, například právo na vzdělání, ve kterém spatřoval cestu k nezávislosti, důstojnosti a osobnímu rozvoji."