foto

Přijďte si prohlédnout prostory pro studium fyzioterapie

Karlovy Vary představí prostory pro výuku oboru fyzioterapie. Studium v rámci rozšířené výuky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech bude zahájeno v příštím akademickém roce a probíhat bude v objektu na nábřeží Jana Palacha 20. Potencionální studenti, jejich rodiče i široká veřejnost mohou budoucí působiště vysoké školy navštívit v rámci série Dnů otevřených dveří. Poprvé se tak stane v pátek 10. listopadu 2017, další budou následovat každý druhý pátek až do února 2018. Součástí programu Dnů otevřených dveří 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech budou i odborné přednášky garantů a vyučujících, ukázky fyzioterapeutických postupů a prezentace partnerů praktické výuky. V pátek 10. listopadu odborné přednášky doplní hudební vystoupení a výstava výtvarných děl dětí z karlovarských mateřských a základních škol na téma Univerzita Karlova v Karlových Varech.

Rozšíření výuky do Karlových Varů bylo schváleno Akademickým senátem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 9. května 2017. Přihlášky ke studiu budou moci zájemci podávat do konce února 2018.

Program Dne otevřených dveří