Rekonstrukce přejezku a křižovatky na Západní ulici

Přejezd a křižovatka Západní/Šumavská se otevřou v úterý

V úterý 28. 11. skončí práce na rekostrukci železničního přejezdu v Západní ulici a zároveň také rekonstrukce přilehlé křižovatky ulic Západní a Šumavská. Od úterního večera bude ulice Západní opět průjezdná. 

"Dostáváme dotazy, proč nová křižovatka není kruhová. Kruhová křižovatka v bezprostřední blízkosti železničního přejezdu by ale při intenzitě dopravy na Západní ulici a křižovatce se Šumavskou nesplňovala požadavky na bezpečnost dopravy, v místě jsme také limitováni vlastnickými vztahy, kdy dotčené pozemky nepatří městu. Návrh křižovatky vznikl po pečlivém rozboru a diskusi, získal i souhlas dotčených orgánů," říká náměstek primátorky pro investice Tomáš Trtek. 

Na místě proběhla ještě před dokončením křižovatky i zkouška s vozidly včetně nákladních a autobusů, která osvědčila, že jejich průjezd nebude problém. Rekonstruovaná křižovatka bude bezpečnější pro všechny účastníky, včetně chodců a cyklistů, a řidičům umožní plynulejší průjezd díky odbočovacím pruhům a prostřednímu připojovacímu pruhu (směrem do Doubí). Jak bude křižovatka funugovat, ukazují dvě videovizualizace - jedna z ptačího pohledu a druhá z pohledu vozidel odbočujících ze Šumavské ulice vlevo. 

Práce na rekonstrukci křižovatky Západní/Šumavská začaly v polovině července, přejezdu je uzavřen od 19. listopadu. 

Video průjezd křižovatkou - celkový pohled
Video průjezd křižovatkou - z pohledu vozidla

Zkouška průjezdu před otevřením s vozidly