Přechod na nový systém na dva dny uzavře registr řidičů

01.06.2018

V souvislosti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, která mimo jiné přinese digitalizaci fotografií a podpisů žadatelů o řidičské průkazy a doklady profesní způsobilosti, dojde k uzavření přepážek registru řidičů karlovarského magistrátu ve dnech 28. a 29. června 2018. Ve výjimečných případech bude možné pouze vydat již vyhotovené doklady. V uvedených dnech bude dokončeno zpracování všech žádostí s papírovými fotografiemi a následně bude probíhat přechod na nový systém.

Novelizace zákona bude účinná od 1. července 2018. Od té doby již nebudou muset žadatelé o řidičský průkaz předkládat vlastní papírové fotografie. Ty pracovníci registru řidičů získají z registru Ministerstva vnitra ČR, případně je pořídí na místě, podobně jako je tomu v případě žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas.