Noste roušku

Pravidla ochrany dýchacích cest se mění

Od čtvrtka 25. února vstoupila v platnost přísnější pravidla pro ochranu dýchacích cest. Na vyjmenovaných místech s větší kumulací osob budou povinné respirátory FFP2 nebo KN95, případně dvě chirurgické roušky zároveň, na ostatních místech uvnitř budov a na veřejně přístupných místech je nutná minimálně chirurgická rouška. Látkové roušky, šály a jiné ochranné pomůcky přípustné nejsou.

Respirátory FFP2 nebo KN95, případně dvě chirurgické roušky zároveň budou povinné:

  • v obchodech a provozovnách služeb
  • v prostředcích veřejné dopravy a motorových vozidlech (pokud v nich necestují členové jedné domácnosti)
  • na nástupištích, zastávkách, čekárnách veřejné dopravy a na mezinárodních letištích
  • ve zdravotnických zařízeních (na pracovištích ambulantní péče) a zařízeních sociálních služeb

Děti ve věku 2 až 15 let mohou mít minimálně chirurgickou roušku, použití látkové roušky není možné.

Minimálně chirurgická rouška je povinná na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde nelze dodržet dvoumetrový rozestup.

Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let věku, v mateřských školách a dětských skupinách.