foto

Pokračuje obnova komunikací ve Staré Roli

Po dobu rekonstrukce Školní ulice a okolí je motoristům k dispozici nově zřízené provizorní parkoviště v Okružní.

Obnova komunikací, chodníků a veřejných prostranství ve Staré Roli pokračuje. Stavební ruch se dotkne motoristů i pěších. Výsledkem realizace několika projektů ale budou nově opravené komunikace, chodníky a nová parkovací místa. Výraznou proměnou projde také okolí Lidového domu včetně přilehlého parku.

Vzhledem k tomu, že si stavební práce vyžádají nezbytná dopravní omezení a zejména omezení parkování, zřídilo město provizorní parkovací plochu v Okružní ulici v blízkosti křižovatky s ulicí Truhlářskou s kapacitou minimálně 60 míst.

Obnova chodníků a komunikací se dotkne vybraných úseků v ulicích Hlávkova, Závodu míru (mezi Borovou a Fibichovou), Školní, Kladenská, Tuhnická, Dvořákova, Okružní, Nad dvorem, Rohová, Hornická kolonie, Truhlářská a vnitrobloku v Třešňové ulici.

Předmětem projektu revitalizace okolí Lidového domu je úprava komunikací mezi ulicemi Truhlářská, Školní, Hlávkova a bytovým objektem Dvořákova. Součástí je i výstavba parkoviště za Lidovým domem a parkové a sadové úpravy zeleně.

Projekty jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města v Integrovaném operačním programu. Situační výkresy těchto projektů jsou k náhledu na internetových stránkách magistrátu v sekci Sledované projekty města (zde).


DOPRAVNÍ OMEZENÍ VE STARÉ ROLI:

Z důvodu rekonstrukce komunikace a chodníků dojde k úplným uzavírkám úseků místních komunikací Truhlářská, Dvořákova, Tuhnická, Školní, Okružní ve Staré Roli takto:

I. etapa 10.6.2015 – 20.7.2015

Školní (od křižovatky Svobodova po křižovatku s ulicí Hlávkova), Dvořákova – ke křižovatce s ulicí Nové Domky, Tuhnická. První objízdná trasa vede po ulici Okružní, Truhlářská, Dvořákova a druhá po komunikaci Smetanova a Hlávkova, Školní.

II. etapa 1.7.2015 – 25.7.2015

Školní (od křižovatky s ulicí Hlávkova k ulici Třešňová), Okružní od křižovatky Dvořákova po ulici Truhlářskou. Objízdná trasa se nestanovuje.

III. etapa 25.7.2015 – 31.8.2015

Školní (od křižovatky s ulicí Třešňová po vjezd na parkoviště ve Školní ulici), Truhlářská, Okružní v části od křižovatky s ulicí Truhářská po křižovatku s ulicí Dvořákova. Objízdná trasa se nestanovuje.