Logo 20. ročník soutěž Stavby Karlovarského kraje

Po roce odkladu startuje soutěž Stavby Karlovarského kraje 2021

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary
vyhlašují soutěž "Stavby Karlovarského kraje", která bude po roce odkladu probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje.

Jedná se o 20. ročník tradiční přehlídky a soutěže o nejlepší stavbu a projekt, která v uplynulých letech představila 516 staveb a návrhů.

Stavaři všech profesí - architekti, projektanti, zhotovitelé, investoři - pokračují i ve ztížených podmínkách ve svých činnostech.Ti všichni by se měli podělit o své nejlepší výsledky, stavby a projekty, předvést je veřejnosti a také podpořit patriotismus a hrdost na krásné stavby v Karlovarském kraji. Snahou soutěže je vrátit naději a ukázat, že i v době koronavirové pandemie je možné realizovat stavby, které přežijí dnešní dobu a budou sloužit lidem.

Informace pro přihlašovatele:

Do 20. ročníku soutěže lze přihlásit novostavby či rekonstrukce budov a veřejných prostor i interiéry staveb dokončené v předchozích 3 letech.

Zároveň je možno přihlásit projekty, urbanistické a architektonické studie připravované k realizaci za období uplynulých 5 let.

Přihlašovatelem stavby může být investor, architekt, projektant, zhotovitel i majitel.

Návrhy je možné zasílat nejpozději do 30.dubna 2021, za zvýhodněných podmínek do 31. března, a to pomocí formuláře: 

http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/prihlaska

Fotografie a textové dokumenty je možné posílat přes www.uschovna.cz na emailovou adresu rsskv@rsskv.cz. Odesílací e-mail použijte stejný, jaký byl uveden v přihlášce.