foto

Ošetřovné pro OSVČ za květen

Od 12. 6. 2020 mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za měsíc květen 2020, a to v rámci 3. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu

O ošetřovné mohou žádat OSVČ podnikající na hlavní činnost, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti.

 

Postup pro podání žádosti:

 1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři. Podací formulář naleznete ZDE.
 2. Podání žádosti VČETNĚ povinné přílohy - Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby zašle žadatel pouze Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpkvet, nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Na Františku 32
  110 15 Praha 1
  obálka musí být označena „fpkvet

 

Aktuální a podrobné informace včetně podmínek pro čerpání „ošetřovného“ pro OSVČ jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/