foto

Ošetřovné pro OSVČ za duben zajišťuje ministerstvo

Od pondělí 11. května 2020 mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za měsíc duben 2020, a to v rámci 2. výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

O ošetřovné mohou žádat osoby samostatně výdělečně činné podnikající na hlavní činnost, které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti.

 

Postup pro podání žádosti:

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři. Podací formulář naleznete  zde: osetrovne-osvc.plus4u.net/info
  2. Podání žádosti VČETNĚ povinné přílohy - Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby zašle žadatel pouze Ministerstvu průmyslu a obchodu, a to 
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpdub, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fpdub“

 

Aktuální a podrobné informace včetně podmínek pro čerpání „ošetřovného“ pro OSVČ jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/