Opravujeme Sedleckou ulici

21.05.2019

V Sedlecké ulici se opravuje komunikace a chodníky. Podobně jako nedávno v Západní ulici bude odfrézován zvlněný a narušený povrch a položen nový asfalt. Oprava se týká celého úseku od odbočky z Jáchymovské ulice ke křižovatce s Krušnohorskou. Také oba chodníky podél silnice dostanou nový povrch. Práce probíhají za částečného omezení provozu, hotovo bude do konce května.

Děkujeme motoristům i chodcům za strpení staveních prací.