foto

Oprava semaforů v centru začne po Velikonocích

Kompletní obnovou projdou semafory na křižovatce Chebský most - nám. Republiky a na přilehlé křižovatce ulic Západní a Dr. Engla, tedy v lokalitě „u Becherovky“. Termín oprav je naplánován od 18. do 28. dubna 2017.

Žárovková návěstidla budou demontována a nahrazena novými semafory s LED technologií. Vyměněny budou také tzv. řadiče, jejichž technický stav byl příčinou časté poruchovosti semaforů a tedy i dopravních komplikací na frekventované křižovatce.  

Z technických důvodů je nezbytné, aby byly semafory po celou dobu oprav vypnuté. Opravné práce budou probíhat s přestávkami během dopravních špiček, jen ve výjimečných situacích bude částečně zúžen jízdní profil komunikací. Na provoz v exponované křižovatce bude dohlížet a dopravu v době špiček řídit Policie ČR.

Prosíme motoristy o strpení a zvážení náhradní trasy při cestě do centra města.