Omezení v dopravě ve městě a okolí

27.09.2019

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k 27.9.2019

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 27.12.2018 do 31.12.2019 bude úplně uzavřeno spojovací schodiště mezi ulicí Poděbradská a ulicí Zahradní k objektu „Royal Regent“. Délka uzavírky schodiště je cca 60 m; důvodem je výstavba LD Ellen.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 2.7.2019 do 31.7.2021 bude úplně uzavřena chodníková část místní komunikace I. P. Pavlova před objektem č.p. 1381/21 v délce 97 m. Důvodem uzavírky chodníku v plné šíři je zajištění havarijního stavu střechy objektu. V předmětném úseku jsou chodci převedeni na protější chodník pomocí dopravního značení.

Od 8.7.2019 do 31.12.2019 bude úplně uzavřena část chodníku ulice Sadová p.p.č. 1611 před objektem č.p. 844 o délce cca 13 m z důvodu umístění mobilního staveniště pro provádění rekonstrukce objektu.  Chodci budou převedení dopravním opatřením na protější chodník.

Od 1.4.2019 do 31.12.2019 bude úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci (cyklostezka pod Doubským mostem) na p.p.č. 432 a 401/12, k.ú. Tašovice, v obci Karlovy Vary – Tašovice, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě. Stanovena je obousměrná objížďka: od křižovatky cyklostezky na p.p.č. 432 a účelové komunikace na p.p.č. 434 po účelové komunikaci na p.p.č. 434 a 433 na místní komunikaci ulice Závodní, dále přejezdem silnice I/20 za dopravní uzávěrou a pouze ve vyznačeném místě na cyklostezku Tašovice na p.p.č. 356/1, po cyklostezce Tašovice na p.p.č. 356/1 na křižovatku cyklostezky Tašovice na p.p.č. 356/1 a cyklostezky na p.p.č. 401/12 a zpět.

Od 25. 4. 2019 do 17. 11. 2019 bude úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v ulicích Moravská, Hynaisova, Raisova a náměstí Svobody z důvodu provádění kompletní rekonstrukce ulic. Uzavírka je rozdělena do etap:

Etapa 1 - od 25.4.2019 do 2.6.2019 - úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulic Moravská a náměstí Svobody v délce cca 130 m. Objízdná trasa není stanovena. Ve stavebním úseku musí být zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu složkám IZS v zásahu. Bude zajištěna také bezpečná trasa pro chodce k sousedním nemovitostem.

Etapa 2 - od 19.8.2019 do 17.11.2019 - úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulic Hynaisova a Raisova v délce cca 108 m. Pro uzavírku je řešena obousměrná objížďka od křižovatky místních komunikací ul. Petřín a ul. Hynaisova a dále ke křižovatce ul. Petřín a ul. Kolmá a zpět (ulice Raisova bude obousměrně zpřístupněna z ulice Petřín).

Etapa 3 - od 29.7.2019 do 18.8.2019 - úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulic Moravská a Hynaisova v délce cca 25 m. Pro uzavírku je řešena obousměrná objížďka od křižovatky místních komunikací Moravská a Hynaisova po ulici Hynaisova na křižovatku ul. Hynaisova a ul. Na Vyhlídce po ulici Na Vyhlídce na křižovatku místních komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Libušina dále po ulici Libušina na ulici Moravská a zpět.

Etapa 4 - od 25.4.2019 do 28.7.2019 - úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulice Moravská v délce cca 250 m. Pro uzavírku je řešena obousměrná objížďka od křižovatky místních komunikací ulice Moravská a Hynaisova po ulici Hynaisova na křižovatku ul. Hynaisova a ul. Na Vyhlídce po ulici Na Vyhlídce na křižovatku místních komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Libušina dále po ulici Libušina na ulici Moravská a zpět.

Etapa 5 - od 2.9.2019 do 22.9.2019 úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulic Moravská a Libušina v délce cca 20 m. Pro uzavírku je řešena obousměrná objížďka - přístup do spodní části ulice Moravská - od křižovatky místních komunikací ulice Moravská a Hynaisova po ulici Hynaisova na křižovatku ul. Hynaisova a ul. Na Vyhlídce po ulici Na Vyhlídce na křižovatku místních komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Kolmá dále po ulici Kolmá směr ulice Moravská a zpět. Přístup ke křižovatce ul. Moravská a ul. Libušina - od křižovatky místních komunikací ul. Moravská a ul. Hynaisova po ulici Hynaisova na křižovatku ul. Hynaisova a ul. Na Vyhlídce po ulici Na Vyhlídce na křižovatku místních komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Libušina dále po ulici Libušina směr křižovatka ul. Libušina a ul. Moravská a zpět.

Etapa 6 - od 23.9.2019 do 17.11.2019 - úplná uzavírka provozu na místních komunikacích ulic Moravská a náměstí Svobody v délce cca 84 m. Pro uzavírku je řešena obousměrná objížďka od křižovatky místních komunikací ul. Moravská a ul. Hynaisova a dále po ulici Hynaisova na křižovatku ul. Hynaisova a ul. Na Vyhlídce po ulici Na Vyhlídce na křižovatku místních komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Kolmá dále po ulici Kolmá směr ulice Moravská a zpět.

Od 4. 10. do 6. 10. 2019 proběhne akce KARLOVARSKÝ KNEDLÍK FEST 2019 v ul. T. G. Masaryka a Varšavské v blízkosti objektu Becherplatz (restaurační stany, pódium, vstupní brány, zázemí pro děti) spojená s úplnou uzavírkou části ul. T. G. Masaryka (od objektu UniCredit Bank po Becherplatz) v délce cca 200 m a navazující části ul. Varšavské v délce ca 100 m.

 

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 do 31.12.2019  je úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí (Doubský most) z důvodu jeho opravy. Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od od 31.5.2019 do 31.5.2020 bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od  13.5.2019 do 15.10.2019 bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/207 v obci Štědrá z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.7.2019 do 1.11.2019 a od 1.4.2020 do 30.11.2020 bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/208 na trase v obci Bochov – Hlinky z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 29.7.2019 do 31.10.2019 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2205 a III/20910 v obci Smolné Pece, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.8.2019 do 15.11.2019 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/208, (oprava propustku) staničení 18,697, v délce 200 m, v obci Bochov – Nové Kounice z důvodu provádění stavebních prací. Obousměrná objížďka pro vozidla: od křižovatky II/208 a III/1793 směr Toužim na křižovatku silnic III/1793 a III/1794 dále směr Český Chloumek - Bochov na křižovatku silnic III/1794 a II/208 a zpět.

Od 19.8.2019 do 15.11.2019 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2226, oprava části mostů ev. 2226-1 a 2226-2 v k.ú. Jenišov z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s dopravním omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.8.2019 do 15.11.2019  bude úplná uzavírka provozu na silnici II/208, staničení 18,697, v délce 200 m, v obci Bochov – Nové Kounice z důvodu provádění stavebních prací. Pro stavbu je navržena obousměrná objížďka: od křižovatky II/208 a III/1793 směr Toužim na křižovatku silnic III/1793 a III/1794a  dále směr Český Chloumek - Bochov na křižovatku silnic III/1794 a II/208 a zpět.

Od 21.8.2019 do 25.9.2019 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/226 staničení km 23.950 - 26.500 v obci Chyše z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 12.8.2019 do 30.9.2019 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2224, staničení 0,000 – 0,400, v délce cca 500 m, v obci Nová Role - Jimlíkov z důvodu provádění stavebních prací. Pro stavbu je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky II/209 a III/2224 směr Chodov na křižovatku silnic II/209 a II/222 dále směr Mírová na křižovatku silnic II/222 a III/2224 směr Jimlíkov a zpět. Provoz linkových autobusů a složek IZS bude zajištěn bez omezení.

Od 26.8.2019 do 30.9.2019 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/193, staničení 5,460 – 6,100, v délce cca 640 m, v obci Borek – Zbraslav z důvodu provádění stavebních prací. Pro stavbu je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky II/193 a II/207 směr Štědrá na křižovatku silnic II/207 a II/2076 směr Prohoř, za železničním přejezdem odbočit na silnici III/1938 a dále po silnici III/1938 na křižovatku silnic III/1938 a II/193 směr Borek a zpět.

Od  21.8. 2019 do doby statického zajištění sesuvu, kdy konečný termín není v současné době znám, je úplně uzavřen provoz v místě sesuvu na pozemku p.č. 614/2 k.ú. Sedlec u Karlových Varů, silnice III/ 2201 staničení km 2,060 – 2,130, komunikace Rosnická. Dopravně inženýrské opatření bylo stanoveno bez objízdné trasy. V uzavřeném úseku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce k zajištění přístupu k sousedním nemovitostem.

Od 8.9.2019 do 10.10.2019 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/22224, III/22213 a III/00625 v obci Andělská Hora a Stružná z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 25.9.2019 do 2.10.2019 bude úplná uzavírka provozu na  silnici II/198 staničení km 14.462 v obci Toužim, z důvodu provádění stavebních prací. Pro stavbu je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky II/198 a III/19818 směr Toužim na křižovatku silnic I/20 a III/19818 směr Toužim, za železničním přejezdem odbočit na křižovatku silnic I/20 a II/198 směr Kosmová zpět.

Od 30.9.2019 do 4.10.2019 denně od 8:00 hod. do 16:00 hod. bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2087 v obci Pila v délce cca 1500 m z důvodu provádění stavebních prací. Mimo uvedenou dobu bude provoz obousměrný. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava obousměrně řízena světelnými signály a v případě potřeby, bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách.

Od 23.9.2019 do 29.9.2019 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/2087, staničení 9,130 – 9,612 úsek mezi obcemi Kolová – Háje. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 30.9.2019 do 6.10.2019 bude úplná uzavírka provozu na  silnici III/2087, staničení 9,130 – 9,612 úsek mezi obcemi Kolová – Háje z důvodu stavebních prací. Pro stavbu je navržena obousměrná objížďka: od křižovatky silnic III/2087 a III/2088 směr obec Stanovice, na křižovatku silnic III/2088 a III/2082 směr obec Hlinky, na křižovatku silnic III/2082 a II/208 směr obec Nové Kounice, na křižovatku silnic III/208 a III/2086 směr obec Kolová a zpět.

Od 23.9.2019 do 29.9.2019 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2087, staničení 10,688 – 10,975 úsek mezi obcemi Háje – Březová. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 30.9.2019 do 6.10.2019 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2087, staničení 10,688 – 10,975 úsek mezi obcemi Háje – Březová. Z důvodu stavebních prací. Pro stavbu je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky silnic III/2087 a III/2088 směr obec Stanovice, na křižovatku silnic III/2088 a III/2082 směr obec Březová, na křižovatku silnic III/2082 a II/2087 směr obec Kolová a zpět.