dopravní omezení

Omezení v dopravě ve městě a okolí

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k datu 19.5.2023

MÍSTNÍ KOMUNIKACE město Karlovy Vary

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 27.6.2022 do 16.6.2023 bude úplně uzavřena ulice Vyšehradská. Budou zde prováděny stavební práce za účelem výměny vodovodu a kanalizace, vč. přípojek pro objekty podél ul. Vyšehradská.

Od 1.4.2023 do 30.6.2023 bude úplně uzavřen Ostrovský most a část ulice Nákladní (úsek od křižovatky ulice Koptova a U Solivárny). Uzavírka je nařízena z důvodu rekonstrukce mostu. Bezpečný pohyb chodců přes most bude zajištěn po jedné straně mostu.

Od 14.4.2023 do 30.6.2024 v časech pracovní směny pondělí až pátek od 7:30 – 16:00 hod (mimo státních a ostatních svátků) je povolena postupná uzavírka po dílčích pracovních úsecích v délce cca 30 m v chatové oblasti k. ú. Tašovice: část ulice Slovanská  u č.p. 66, ulice V Chatách k chatě č.e. 75, 76. Budou zde prováděny výkopové práce pro umístěné nové kanalizace a vodovodu vč. přípojek.  Objízdné trasy nejsou stanoveny.

Od 11.4.2023 do 31.5.2023 bude částečně omezen provoz v ulici Americká z důvodu prováděné rekonstrukce horkovodu. V daném pracovním místě bude provoz zajištěn přechodným dopravním značením; v průběhu stavby dojde  k vyblokování parkování v parkovacím pruhu z důvodu zajištění průjezdu ul. Americká. Vjezd/výjezd do areálu Karlovarské krajské nemocnice bude zajištěn.

Od 2.5.2023 do 3.8.2023 bude úplně uzavřena stezka pro chodce spojující ulice Táborská s ulicí F. X. Šaldy, Bude zde prováděna rekonstrukce stezky pro chodce.

Od 23.5.2023 do 31.7.2023 bude úplně uzavřena křižovatka ulic Česká, U Brodu a Hradištní – důvodem uzavírky je provádění rekonstrukce a rozšíření křižovatky. Průjezd IZS a BUS zajištěn. Průjezd zajištěn dopravním opatření po přilehlých místních komunikacích, objízdná trasa není nařízena.

 

 

Uzavírky komunikací z důvodu konání sportovní akce ½ Maraton Karlovy Vary 2023:

nábřeží Osvobození, Zahradní, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Jánský most, Stará louka, Mírové náměstí, Goethova stezka, Slovenská, Mariánskolázeňská silnice, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, Karla IV., most 17. listopadu, Varšavská, Horova, nám. Republiky, Západní, Plynárenská, Šumavská,  Moskevská, T. G. Masaryka, Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Krále Jiřího, Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Sadová v obci Karlovy Vary.

 

Doba trvání uzavírky: 

  1. od pátku 19.5.2023 od 18.00 hodin do soboty 20.5.2023 do 23.59 hodin:  nábřeží  Osvobození s podmínkou zachování průjezdu autobusů MHD dne 20.5.2023 do 20.00 hodin,  

 

  1. v sobotu 20.5.2023 od 15.30 h do 22.00 hodin: T. G. Masaryka (úsek od křižovatky ulic Dr. Davida Bechera a Bulharská směrem k poště), Zahradní, Sadová,  Lázeňský most,  Karla IV., I. P. Pavlova, most. 17. listopadu,

 

  1. v sobotu 20.5.2023 od 17.00 h do 22.00 hodin:  Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí,  Festivalový most, Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova,

 

  1. v sobotu 20.5.2023 od 17:45 do 20:00 h: Varšavská, Horova, nám. Republiky, Západní, Plynárenská, Šumavská,  Moskevská, T. G. Masaryka, Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Krále Jiřího, Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), 

 

Uzavírkou jsou dotčeny další komunikace v oblasti závodu, objížďka se vzhledem k rozsahu akce nestanovuje a nenařizuje. 

 

Možnosti vjezdu a výjezdu z oblastí dotčených uzavírkou dle pokynů a za asistence příslušníků PČR:  

 

Lokalita Tuhnice – vjezd od Chebského mostu bude možný do 17:45. Výjezd z lokality Tuhnice bude možný od 19:30 h po trase Krymská, Charkovská, Západní směr Chebský most. 

Lokalita Krále Jiřího – vjezd bude možný přes ulici Dr. Davida Bechera (příčný přejezd na pokyn příslušníka Policie) – Jaltská – Dr. Engla (příčný přejezd na pokyn příslušníka Policie) – náměstí Republiky – Chebský most. 

Lázeňské území - z celého vnitřního lázeňského území NEBUDE možný výjezd/vjezd od 17.00 do 22.00 hodin. S výjimkou ulic vypsaných výše uzavíraných již v 15:30.

Lokalita volnočasový areál meandr Ohře NEBUDE možný výjezd/vjezd v době od 17:45 do 19:45.

 

PO DOBU TRVÁNÍ UZAVÍRKY BUDE AUTOBUSŮM VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY UMOŽNĚN VJEZD A VÝJEZD NA ZASTÁVKY KARLOVY VARY, TERMINÁL ZA ASISTENCE POLICIE ČR POUZE PŘES CHEBSKÝ MOST. 

 

ZASTÁVKA KARLOVY VARY, TRŽNICE BUDE DNE 20 5. 2023 UZAVŘENA PRO VŠECHNU AUTOBUSOVOU DOPRAVU MIMO MHD

 

Za organizování a zabezpečení akce pod uzavírkou zodpovídá: Igor Murko,  tel. 601 133 524

 

SILNICE II. a III. třídy v rozsahu ORP 

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 20.7.2022“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 20.7.2023 úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 - mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní Informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22 Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od  24.6.2022 do odstranění, popřípadě vybudování nového mostu se nařizuje úplná uzavírka provozu na Mostu Stružná - 002 / který je spojnicí veřejně přístupné účelové komunikace  na p.p.č. 989/1 s veřejně přístupnou účelovou komunikací na p.p.č. 989/6, 747/1 vše v k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná; kdy tento most vede přes silnici I/6 (p.p.č. 1446 k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná) z důvodu závěrů z Mimořádné mostní prohlídky ze dne 3.6.2022 zpracované autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Objížďka se nenařizuje.

Od 1.10.2022 do 30.10.2023 je úplná uzavírka provozu na silnici III/2206 úsek Otovice – Nivy z důvodu opravy povrchu silnice a stavby gabionových zdí. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy: od křižovatky silnic III/2206 a III/2204 směr Mezirolí na křižovatku silnic III/2204 a II/220, dále směr Karlovy Vary na křižovatku silnic II/220 a III/2201 ulicí Vančurova, dále na křižovatku silnic III/2201 a III/22134 směr Otovice na křižovatku silnic III/22134 a III/2206 a zpět.

Od 3.4.2023 do 10.10.2023 je povolená úplná uzavírka provozu na silnici III/2082, v obci Březová, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Most ev.č. 2082 – 2 v obci Březová“. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a pozemních komunikacích a stanovuje se její trasa pouze pro vozidla do 18t: od křižovatky silnic III/2082 a místní komunikace ulice Mariánskolázeňská, na křižovatku místních komunikací ulic Mariánskolázeňská a Slovenská, směr obec Březová a dále po ulici Hamerská na křižovatku pozemní komunikace ulice Hamerská a silnice III/2087 ulice Staromlýnská, na křižovatku silnic III/2087 a III/2082 a zpět.