Ilustrační zákazové dopravní značky

Omezení v dopravě ve městě a okolí

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k 3.3.2023

MÍSTNÍ KOMUNIKACE město Karlovy Vary

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 27.6.2022 do 30.5.2023 bude úplně uzavřena ulice Vyšehradská. Budou zde prováděny stavební práce za účelem výměny vodovodu a kanalizace, vč. přípojek pro objekty podél ul. Vyšehradská.

Od 6. 3.2023 do 15.5.2023 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace Bezručova p. p. č. 2736 v k. ú. Karlovy Vary – jízdní pruh v úseku od křižovatky s ul. 5. května  – Ondřejská za křižovatku s  místní komunikací Havlíčkova  a Máchova včetně úseku křižovatky Bezručova s  místní komunikací Havlíčkova  a Máchova. Pro vozidla do 3,5 t a autobusy MHD a veřejné linkové dopravy po místních komunikacích 5. května, Jiráskova, Palackého náměstí. Důvodem uzavírky je výstavba opěrných zdí místní komunikace ul. Bezručova.

Od 8.3.2023 do 30.4.2023 bude uzavřen jízdní pruh místní komunikace Mariánskolázeňská v úseku před budovou Císařských lázní z důvodu výměny obrub a opravy povrchu komunikace. Provoz bude řízen semafory.

Od 1.4.2023 do 30.6.2023 bude úplně uzavřen Ostrovský most a část ulice Nákladní (úsek od křižovatky ulice Koptova a U Solivárny). Bude zde prováděna rekonstrukce mostu. Bezpečný pohyb chodců bude zajištěn na jedné straně mostu.

SILNICE II. a III. třídy v rozsahu ORP 

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 20.7.2022“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 20.7.2023 úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 - mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní Informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22 Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od  24.6.2022 do odstranění, popřípadě vybudování nového mostu se nařizuje úplná uzavírka provozu na Mostu Stružná - 002 / který je spojnicí veřejně přístupné účelové komunikace  na p.p.č. 989/1 s veřejně přístupnou účelovou komunikací na p.p.č. 989/6, 747/1 vše v k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná; kdy tento most vede přes silnici I/6 (p.p.č. 1446 k.ú. Horní Tašovice, obec Stružná) z důvodu závěrů z Mimořádné mostní prohlídky ze dne 3.6.2022 zpracované autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Objížďka se nenařizuje.

Od 1.10.2022 do 30.10.2023 je úplná uzavírka provozu na silnici III/2206 úsek Otovice – Nivy z důvodu opravy povrchu silnice a stavby gabionových zdí. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy: od křižovatky silnic III/2206 a III/2204 směr Mezirolí na křižovatku silnic III/2204 a II/220, dále směr Karlovy Vary na křižovatku silnic II/220 a III/2201 ulicí Vančurova, dále na křižovatku silnic III/2201 a III/22134 směr Otovice na křižovatku silnic III/22134 a III/2206 a zpět.

Od 13.2.2023 do 29.3.2023 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/00635 staničení km 0.680 v obci Jenišov, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Nové sídlo společnosti Schmitt + Sohn Česká republika -nové připojení“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 22.2.2023 do 30.4.2023 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/208, III/20812, III/2086, v obci Bochov - Dlouhá Lomnice, Nové Kounice, Javorná, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „V487-488 - zdvojení vedení - úsek 3 (P.0391), stavebně montážní práce“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 9.2.2023 do 2.3.2023 bude úplná uzavírka provozu na  silnici II/208, II/198, II/194, III/00615, III/1944, III/1941 v obci Bochov a Vrbice, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „KV, I/6, II/208, II/198, II/194, III/1944, III/1941 - demontáž a následná montáž nadzemního vedení kabelu VVN“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 15.2.2023 do 22.3.2023 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/205, III/1948, III/20522, III/00624, v obci Čichalov, Žlutice a Bochov, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „KV, I/6, III/20522, III/1948, III/00624 - demontáž a následná montáž nadzemního vedení kabelu VVN“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.