dopravní omezení

Omezení v dopravě ve městě a okolí

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k 25. 6. 2021

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 10.3.2020 do 31.7.2021 budou úplně uzavřeny části chodníků – stezek ve Skalníkových sadech o délce cca 170 m. Důvodem je zřízení staveniště při provádění sanace skalní stěny, skalního masivu a podskalního prostoru při akci „Mlýnská kolonáda – dílčí oprava“.

Od 15.3.2021  do 20.12.2021 bude úplně uzavřena část ulice Kpt. Jaroše v k. ú. Dvory, Dvorský most (označení M 10) a část cyklostezky č. 6 vedoucí pod Dvorským mostem. Důvodem uzavírky je demolice stávajícího a výstavba nového Dvorského mostu. Objízdná trase je zajištěna dopravním opatřením.

 • Trasa 1: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – zastávka Karlovy Vary, KV Arena – Plzeňská – Studentská – Doubský most – Závodní – Doubský most – v opačném směru po stejné trase
 • Trasa 2: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – Plynárenská – Tuhnický most – Sokolovská – Chebská – Kpt. Jaroše – OC Varyáda – Kpt. Jaroše – Chebská – v opačném směru po stejné trase.
 • Bezbariérová trasa pro pěší mezi oběma břehy řeky Ohře bude zajištěna technologickou lávkou, která bude pro potřebu pěších upravena a na obou březích doplněna chodníkovou plochou navazující na stávající chodníky.

Od 15.4.2021 do 30.6.2021 je uzavřena stezka pro pěší v části od bazénu LH Thermal směrem  k I. P. Pavlova z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci  bazénu.

Od 3.5.2021 do 31.7.2021 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Šeříková  - p.p.č. 199/5 k. ú. Bohatice. Bude zde prováděna rekonstrukce ulice Šeříková v  úseku od křižovatky s ulicí Merklínská ke křižovatce s ulicí Na Výfuku.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude úplně uzavřen Most u Letního kina (most vedoucí na parkoviště KOME). Budou zde prováděny stavební práce na demolici a nové stavbě mostu. Za znepřístupněné parkoviště „KOME“ bude po dobu uzavření mostu zřízeno provizorní parkoviště pro autobusovou dopravu v k.ú. Drahovice, ulice Polská na p.p.č. 732/1.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude částečná uzavírka ulice Slovenská, úsek před mostem u Letního kina. Provoz zajištěn dopravním opatřením.

Od 17.5.2021 do 17.7.2021 bude úplně uzavřen úsek slepé ulice Truhlářská p.p.č. 492/20 – příjezdová komunikace k MŠ a část p.p.č. 492/21. Bude zde prováděna rekonstrukce místní komunikace. Pohyb chodců a přístup do MŠ a RD č.p. 524 zajištěn zhotovitelem.

Od 7.8.2021 od 14:00hod. do 7.8.2021 do 16:00 hod. bude částečná uzavírka místní komunikace v obci Karlovy Vary, ulice Třeboňská, na trase od výjezdu z volnočasového areálu Rolava, po ulici Třeboňská k odbočce na cyklostezku směr Stará Role, z důvodu pořádání sportovní akce „Triatlonový závod KIWI – XTERRA 2021“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 14.6.2021 do 30.1.2022 bude probíhat úprava nástupních prostor a komunikací u Tržnice, která si vyžádá úplnou nebo částečnou  uzavírku  provozu místních komunikací ul. Horova, Varšavská, Zeyerova, Jugoslávská. Práce jsou rozděleny do tří etap.

1. etapa:        14. 6. 2021 - 20. 9. 2021 

 • ul. Horova – úplná uzavírka komunikace Horova - slepá část od č.p. 1351 směrem ke světelně řízenému přechodu přes ul. Horova;
 • ul. Varšavská – část od křižovatky s ulicí Jugoslávská po křižovatku s ulicí Zeyerova (včetně), v úseku pod uzavírkou bude provoz umožněn pouze pravidelné linkové dopravě;
 • ul. Zeyerova – úsek cca 70 m od prodejny knih směrem k hotelu Ambassador Národní dům.

(2. etapa:   20. 9. 2021 -  24. 11. 2021 – ul. Varšavská - část, ul. Horova – část; 3. etapa: 24. 11. 2021 - 30. 1.2022 – ul. Jugoslávská – část, ul. Horova – část)

Od 25.6.2021 do 26.6.2021 bude úplně nebo částečně uzavřen provoz na místních komunikacích ul. T. G. Masaryka, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Goethova stezka, Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Vřídelní, I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, nábřeží Osvobození, Školní lávka, nábřeží J. Palacha v obci Karlovy Vary z důvodu konání sportovní akce ½ Maraton Karlovy Vary 2021 takto:

 • od pátku 25.6. 2021 od 19.00 hodin do soboty 26.6.2021 do 23:59 hodin: nábřeží Osvobození, T. G. Masaryka. od budovy č.p. 2023 k výjezdu do ulice nábř. Osvobození;
 • v sobotu 26.6.2021 od 14:00 h do 22:30 hodin: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, Tržiště, Vřídelní, Zahradní;
 • v sobotu 26.6.2021 od 16:00 h do 22.30 hodin: T. G. Masaryka, Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Goethova stezka, Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Vřídelní, I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, nábřeží Osvobození, Školní lávka, nábřeží J. Palacha.
 • Po dobu konání závodu bude v části ul. Slovenská uzavřena oblast od Slunečné po Parkhotel Richmond Karlovy Vary v čase od 16:00 – 22:30 hodin.
 • Lázeňské území - z celého vnitřního lázeňského území NEBUDE možný výjezd/vjezd od 16.00 do 22:30 hodin. S výjimkou ulic uzavíraných již ve 14:00 hodin.

Od 21.6.2021 do 31.8.2021 bude částečně uzavřeno parkoviště ulice Poštovní p.p.č. 615/1 o délce cca 26 m. Důvodem částečné uzavírky je provádění rekonstrukce sekundárních rozvodů UT a TUV  soustavy – VST 18. Průjezd na parkoviště s p.p.č. 273/27 bude zhotovitelem zajištěn.

Od 1.9.2021 do 5.9.2021 bude oboustranně uzavřena ul. T. G. Masaryka v úseku od objektu České pošty Karlovy Vary 1 po spodní část nároží OC Perla. Uskuteční se zde Jarmark lidových řemesel (v rámci 26. Karlovarského folklorního festivalu).

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 31.7.2020 do 31.7.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 1.4.2021 do 31.8.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/205, v obci Pšov z důvodu provádění stavebních prací. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/205 a III/20514 směr Novosedly dále na křižovatku silnic III/20514 a silnice III/1934 směr obec Pšov na křižovatku silnice III/1934 a III/20519 směr Kobylé na křižovatku silnic III/20519 a II/205 směr Kolešov a zpět.

Od 1.4.2021 do 16.7.2021 bude částečná uzavírka provozu na  silnici silnice II/207, na p.p.č. 764/2 a 736/1 v k.ú. Štědrá, v obci Štědrá z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.3.2021 do 31.7.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22129 úsek Podlesí – Otovice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy pro vozidla do 3,5t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22129 a III/22132 směr Sadov na křižovatku silnic III/22132 a III/22129 dále směr Otovice na křižovatku silnic III/22129 a III/22134 ulicí K Panelárně dále na křižovatku silnic III/22134 a III/22129 a zpět. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy pro vozidla nad 3,5t a stanovuje se její trasa: po silnici III/22129 na kruhovou křižovatku silnic III/22129 a II/221 směr Ostrov, na křižovatku silnic II/221 a I/13, dále po silnici I/13 směr Karlovy Vary, na křižovatku (sjezd) silnic I/13 a III/22129 dále po silnici III/22129 směr Sadov – Lesov a zpět.

Od 1.4.2021 do 31.10.2021 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/2209 v obci Nové Hamry z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 3.5.2021 do 30.6.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnice III/22132 staničení km 1,150– 1,847 v obci Sadov – Podlesí  z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 17.5.2021 do 30.6.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/22124, v obci Sadov – Stráň, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.6.2021 do 20.6.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/208 staničení km 11.178 - 14.910 na trase v obci Vodná – Hlinky, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 21.6.2021 do 2.7.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/208 staničení km 11.178 - 14.910 na trase v obci Vodná – Hlinky, z důvodu provádění stavebních prací. Pro akci je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky silnic III/2083 a I/20  směr Stanovice, na křižovatku silnic III/2082 a III/2083 směr Teplička na křižovatku silnic III/2083 a I/6 směr Vodná na křižovatku silnic I/20 a II/208 a zpět..

Od 7.8.2021 od 14:00 hod. do 7.8.2021 do 16:00 hod. bude částečná uzavírka místní komunikace v obci Karlovy Vary, ulice Třeboňská, na trase od výjezdu z volnočasového areálu Rolava, po ulici Třeboňská k odbočce na cyklostezku směr Stará Role, z důvodu pořádání sportovní akce „Triatlonový závod KIWI – XTERRA 2021“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od  21.6.2021 do 26.7.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/220 v obci Karlovy Vary - Stará Role, cca 200 metrů dlouhý úsek v blízkosti křižovatky s ulicí Jedlovou, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.6.2021 do 31.7.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2224 v obci Mírová, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 23.6.2021 do 2.7.2021 bude probíhat částečná uzavírka provozu na silnici III/22129 z důvodu provádění stavebních prací ( Mostecká č.p. 119 – nová přípojka vodovodu). Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Dne 17.7.2021 od 09:00 hod. do 22:00 hod. bude probíhat úplná uzavírka provozu na silnici III/19824 na trase: konec ulice Tepelská a začátek ulice Nádražní (město Bečov), v celkové délce cca 50 m, z důvodu pořádání akce  „XVII. Bečovské slavností“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po místních komunikacích a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnice III/19824 ulice Tepelská a místní komunikace p.p.č. 3131/1, na ulici Školní, dále na ulici Nádražní a zpět.