Omezení v dopravě ve městě a okolí

04.01.2019

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 4. 1. 2019

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby koneční kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 26.11.2018 do 30.1.2019 bude umístěno lešení u objektu č.p. 373 v ulici Táborská – horní část souběžných vozovek a vzhledem k šíři vozovky bude tato část úplně uzavřena. Průjezd zajištěn dopravním značením po spodní souběžné vozovce.

Od 27.12.2018 do 31.12.2019 bude úplně uzavřeno spojovací schodiště mezi ulicí Poděbradská a ulicí Zahradní k objektu „Royal Regent“. Délka uzavírky schodiště je cca 60 m; důvodem je výstavba LD Ellen.

Od 7.1.2019 do 20.5.2019 bude úplně uzavřena část ulice Nákladní – parkoviště v přednádražím prostoru Horního nádraží. Bude zde prováděna rekonstrukce parkovací plochy; průjezd vozidlům SŽDC a České dráhy je zajištěn dopravním značením. Stanoviště TAXI bude přemístěno; obslužnost zastávek MHD zajištěna přemístěním. Pohyb chodců na Nádražní stezku bude zhotovitelem zajištěn.

Od 7.1.2019 do 28.2.2019 bude úplně uzavřen provoz na cyklostezce na p.p.č. 432 a 401/12, k.ú. Tašovice v obci Karlovy Vary z důvodu provádění stavebních prací na silnici I/20 (Uzávěra mostu na silnici I/20  ev. č. 20-001). Současně se nařizuje obousměrná objížďka: od křižovatky cyklostezky na p.p.č. 432 a účelové komunikace na p.p.č. 434 po účelové komunikaci na p.p.č. 434 a 433 na místní komunikaci ulice Závodní, dále přejezdem silnice I/20 za dopravní uzávěrou stavby mostu a pouze ve vyznačeném místě zpět na cyklostezku Karlovy Vary – Tašovice a zpět. Při využití objížďky je třeba respektovat § 53 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 do 31.12.2019 je úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí (Doubský most) z důvodu jeho opravy. Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

SILNICE II. a III. třídy

Od 30.5.2018 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.