Přísnější kontroly jímek

Od ledna zpřísní kontroly odpadních jímek

Novela vodního zákona zpřísňuje požadavky na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek (žump). Od 1. ledna 2021 jsou vlastníci povinni předkládat doklady o odvozu odpadních vod z žumpy za poslední dva roky. Doklady bude nutné předložit na základě výzvy vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí.

Kontroly budou od ledna 2021 prováděny namátkově, popř. na základě podnětu, stížnosti, při vodohospodářských haváriích apod. Zaměřeny budou mimo jiné na rodinné domy a chaty, které nevypouští odpadní vody do veřejné kanalizace nebo nevyužívají domovní čistírnu odpadních vod. Prioritně budou kontroly cílit na lokality v blízkosti veřejných zdrojů podzemních vod, vodárenských nádrží, ostatních vodních nádrží apod.

Více v přiloženém letáku.