očkovací centrum

Očkovací centrum v KV Areně rozšiřuje provozní dobu a vrací se do zázemí hlavní haly

Očkovací centrum KV Arena, jehož provoz zajišťuje Karlovarská krajská nemocnice, kvůli narůstajícímu počtu zájemců o očkování druhou posilující dávkou rozšíří svou provozní dobu ze dvou na tři dny v týdnu a prodlouží i otevírací hodiny. Od pondělí  1. 8. 2022 bude otevřeno každé pondělí, středu a pátek, a to od 14:00 do 18:00 hodin. Toto opatření je možné díky maximálnímu úsilí a obětavosti zdravotníků, kteří se kromě své běžné práce navíc podílejí právě na chodu centra.

Očkovací centrum se také z prostor bývalé ordinace sportovního lékaře přesunulo opět přímo do zázemí haly v KV Areně (přístup od silnice na Západní ulici – vchod SEVER plocha). K dispozici je parkoviště mezi bazénem a KV Arenou.

V souvislosti s rozhodnutím a centrální strategií MZ ČR ohledně očkování druhou posilovací dávkou proti onemocnění COVID-19 bude registrace do očkovacího centra v KV Areně spuštěna od 15. srpna 2022. 

Zájemci, kteří se už nyní chtějí nechat očkovat druhou posilovací dávkou, budou mít možnost přeočkování bez registrace, a to v pondělí 8. 8. 2022 jen mRNA vakcínou – Comirnaty (BioNTech/Pfizer). Jde o termín vyhrazený jen pro 2. posilovací dávky očkování. Od spuštění registrace (15. 8. 2022) do očkovacího centra bude každé pondělí vyhrazeno jen k očkování druhé posilovací dávky.

Registrovat se na očkování prostřednictvím systému crs.uzis.cz pak mohou od 15. 8. 2022 osoby starší 18 let, které mají odstup od první posilovací dávky minimálně 4 měsíce a neprodělaly onemocnění COVID-19 v posledních třech měsících. Přeočkování je prováděno mRNA vakcínami - Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna). Do této doby se lze očkovat bez registrace u praktických a ošetřujících lékařů nebo na vybraných místech, která naleznete na ockoreport.uzis.cz.


 

Odborný názor vakcinologické společnosti, resp. MZ ČR je podat posilující dávku lidem na 60 let, imunokompromitovaným, pracovníkům ve zdravotnictví, kteří pečují o imunokompromitované, klientům v pobytových a sociálních službách a těm, kteří se o ně starají. Na tomto základě jsou aktuálně oslovována tato zařízení v kraji, kdy bude této ohrožené skupině podána 2. posilovací dávka mobilním očkovacím týmem.   

Dále je doporučeno načasování podání 2. posilující dávky k zajištění nejlepší ochrany před onemocněním COVID-19 na exponované podzimní měsíce tak, aby  protilátky pokryly podzimní vlnu. Z tohoto důvodu je doporučena vakcinace na přelom srpen/září a během září.