velkoobjemový kontejner

Objemný odpad letos svážíme v květnu

Stejně jako v předchozích letech vám i letos pomůžeme s jarním úklidem. Tentokrát můžete bezplatného svozu objemného odpadu využít v průběhu května. Do jednotlivých čtvrtí budou kontejnery rozmístěny ve čtyřech vlnách vždy v sobotu. Na stanovištích budou k dispozici od 8 do 15 hodin. Pokud se stane, že budou kontejnery naplněny předčasně, budou vyvezeny a následně vráceny zpět na místo.

 

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU V ROCE 2022

 

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:

komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem (starý nábytek – židle, postel, skříň apod.), koberce, lino atd.

Do velkoobjemových kontejnerů NELZE odložit:

pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.), bioodpady, *stavební a demoliční odpad.

*Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební odpad není komunálním odpadem, město nemá zákonnou povinnost tento odpad od občanů přebírat.

Každý je povinen zákonem stanoveným způsobem zajistit využití, předání či odstranění stavebního a demoličního odpadu na vlastní náklady. Stavební a demoliční odpad, který je vhodný k využití, musí být nabídnut provozovateli zařízení k využívání (např. třídění či recyklaci) stavebního odpadu, např. https://martinerri.cz/https://www.azs98.cz/recyklacni-centra/karlovy-vary .

Fyzické osoby mohou stavební odpad (pouze 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků a 170904 Směsné stavební a demoliční odpady) neobsahující nebezpečné látky, vyprodukovaný při drobných stavebních činnostech, odevzdat ve vybraných sběrných dvorech za úplatu 1 500 Kč/tuna a v maximálním množství 750 kg/obyvatel/rok.