O kotlíkové půjčky lze žádat do konce července

04.07.2019

Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci fyzickým osobám na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací

Předmětem podání žádosti do této výzvy je poskytnutí poskytnutí návratné finanční výpomoci fyzickým osobám (bezúročné půjčky) na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Výzva je vyhlašována ve vazbě na "Kotlíkovou dotaci" vyhlašovanou Karlovarským krajem 

https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/190701-Zadosti-kotliky.aspx

V měsící dubnu 2019 Statutární město Karlovy Vary prostřednictvím ankety v KRL° zjišťovalo předběžný zájem o poskytnutí půjčky a nyní je možné na základě této výzvy si o bezúročnou půjčku zažádat.

Termín vyhlášení výzvy: 1.7.2019 - 31.7.2019

Text výzvy a další informace jsou dostupné v odkazech níže:

 

Případné dotazy lze směrovat na "kotlíkového specialistu" Statutárního města Karlovy Vary - Ing. Radku Michlovou tel: 724 839 180, email: