O dotace na rok 2020 žádejte do konce října

08.10.2019

Na sociální péči, kulturu, sport, ale i do dalších oblastí budou také v příštím roce směřovat dotace z rozpočtu města. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2020 je nutné podávat už nyní. Nejzazším termínem je 31. říjen 2019.

Žádosti zasílejte do 31. 10. 2019 na příslušné odbory, které jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřednictvím podatelny Magistrátu města Kalovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Kalovy Vary. K podání žádosti je možné využít také datovou schránku (ID a89bwi8) nebo emailovou adresu podatelna@mmkv.cz. V tomto případě je nutný elektronický podpis nebo následné písemné doručení žádosti do 10 pracovních dnů od jejího podání emailem. Tiskopisy žádostí jsou ke stažení na webu a jejich tištěná podoba je dostupná u jednotlivých odborů magistrátu.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, další potřebné informace a formuláře žádostí najdete zde: https://mmkv.cz/cs/dotace