O dotace na rok 2019 je možné žádat do konce října

13.09.2018

V rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2019 budou opět vyčleněny finanční prostředky určené na neinvestiční dotace v několika oblastech.

Nejpozdějším termínem pro podání žádosti o poskytnutí individuálních dotací na rok 2019 je 31. říjen 2018.

Upozorňujeme zájemce o dotační prostředky na plánované projekty a činnost v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence, že nově je jejich administrátorem Odbor sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary. Účelové neinvestiční dotace jsou poskytovány dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na webu magistrátu v sekci Dotace. Zde jsou také ke stažení příslušné tiskopisy. Neinvestiční dotace jsou poskytovány na konkrétní účel určený žadatelem.

Žádosti zasílejte na příslušné odbory magistrátu, které jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřednictvím podatelny Magistrátu města Kalovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Kalovy Vary.

 

DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ

Žádosti zasílejte na odbor sociálních věcí. Případné informace a odpovědi na dotazy týkající se žádostí o dotace poskytne ekonomka odboru sociálních věcí, p. Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569. U uvedené pracovnice jsou potřebné formuláře rovněž k dispozici.

DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE

Žádosti zasílejte na odbor sociálních věcí. Projekty musí být zaměřeny na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města. Případné informace a odpovědi na dotazy týkající se žádostí o dotace poskytne ekonomka odboru sociálních věcí, p. Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569. U uvedené pracovnice jsou potřebné formuláře rovněž k dispozici.

DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE MĚSTA

Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora. Neinvestiční dotace jsou poskytovány na rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky města. Případné odpovědi na dotazy a tiskopisy poskytne p. Zdena Tovthová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora. Případné odpovědi na dotazy a tiskopisy poskytne p. Zdena Tovthová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy. Případné odpovědi na dotazy a tiskopisy poskytne p. Gabriela Hazuchová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 234), tel. 353 151 122.

DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT

Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy. Případné odpovědi na dotazy a tiskopisy poskytne p. Jana Plevová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 332), tel. 353 151 277.

DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK

Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy. Případné odpovědi na dotazy a tiskopisy poskytne p. Vladimíra Kalvodová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 237), tel. 353 151 344.