Nové informativní radary v ulicích města

04.03.2020

V ulicích měta byly nainstalovány další informativní radary, které monitorují rychlost projíždějících vozidel a upozorňují jejich řidiče na překročení povolené rychlosti. Zařízení jsou nově v ulicích Moskevská a Plzeňská, kam jejich umístění doporučila Městské policie Karlovy Vary. Obměnou prošel také měřič na frekventované Lidické ulici. Na žádost obyvatel čtvrti Olšová Vrata byl jeden radar staršího typu nainstalován do ulice Revoluční.

Podobně jako jedenáct stávajících zařízení plní i nové radary zejména preventivní roli – ukazují okamžitou rychlost projíždějícího vozidla, při překročení povolené rychlosti zobrazují pokyn „ZPOMALTE“ a registrační značku vozidla. Záznamy pořízené měřičem pak slouží k vyhodnocování situace a provozu na komunikaci. Denní i měsíční statistiky z nových radarů budou stejně jako údaje ze stávajících měřičů nového typu dostupné na webu Městské policie Karlovy Vary (zde: https://mpkv.cz/cs/rychlostni-tabule).