kontejnery na komunální odpad

Nezapomeňte na registraci k poplatku za svoz odpadu

Do 15. ledna 2022 měli všichni majitelé nemovitostí splnit svou povinnost zaregistrovat se k poplatku za svoz odpadu. Týká se i vlastníků nemovitostí určených k rekreaci. Povinnost vychází z předchozí změny zákonů o odpadech a místních poplatcích. Dosavadní smlouvy uzavřené se svozovými společnostmi na konci roku vypršely, nájemcům či majitelům nemovitostí tak už nechodí složenky ani faktury.

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci musí splnit všichni vlastníci nemovitostí na území města, a to nejen nemovitostí sloužících k bydlení, ale také k rekreaci.

Pokud jste se k poplatkové povinnosti ještě nepřihlásili, učiňte tak neprodleně. Registraci lze provést osobně na pracovišti odboru financí a ekonomiky v přízemí budovy magistrátu města v Moskevské ulici, nebo elektronicky datovou schránkou, případně e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Plátcem je vždy vlastník nemovitosti, popřípadě společenství vlastníků jednotek v bytovém domě. Ohlašovací povinnost může například u bytových domů splnit v zastoupení i správce nemovitosti.

Podrobný návod, jak postupovat, je k dispozici na stránce místních poplatků https://mmkv.cz/cs/mistni-poplatky v sekci Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.