Elektrické vedení

Nezapomeňte na prořezávku zeleně v okolí elektrického vedení

Vlastníci a uživatelé nemovitostí, přes které vede nadzemní elektrické vedení (nebo na ně zasahuje ochranné pásmo), by měli nadcházející období vegetačního klidu využít k nezbytné prořezávce nebo odstranění zeleně v okolí zařízení. Je to podmínka bezpečného a spolehlivého provozování distribuční soustavy.

K zásahu vyzývá její provozovatel ČEZ Distribuce, a.s. a zároveň upozorňuje, že pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu do 15. listopadu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat zeleň, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Více informací k nutnému rozsahu úpravy zeleně najdete v níže připojeném letáku, další podrobnosti včetně video návodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví jsou zveřejněny na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.