Nádoba na třídění kuchyňských tuků

Navýšili jsme počet nádob na vytříděné kuchyňské tuky

Odkládat použité tuky a oleje z domácností je nyní v Karlových Varech mnohem komfortnější. Město výrazně navýšilo počet speciálních nádob na tuto tříděnou složku odpadu. Jedlé tuky je možné odkládat do celkem 109 nádob, zatímco doposud jich bylo jen 30. Nově je bude vyvážet společnost Trafin Oil, která své služby poskytne městu zcela bezplatně.

„Kuchyňské oleje vytříděné domácnostmi v Karlových Varech svážíme a poskytujeme k recyklaci již od roku 2019, čímž nejen naplňujeme svou zákonnou povinnost. Rozmístěním speciálních nádob a nyní i výrazným navýšením jejich počtu vedeme obyvatele města k odpovědnějšímu přístupu a snažíme se tak eliminovat množství tohoto odpadu, který by neměl končit v kanalizaci a odpadních vodách nebo v běžných popelnicích a následně na skládkách,“ vysvětluje 1. náměstek primátorky města Tomáš Trtek.

Zatímco v předchozích letech město za svoz jedlých olejů a tuků z domácností platilo 23 500 Kč za 30 nádob ročně, nový partner bude službu pro město zajišťovat zdarma. „Zároveň můžeme získat i symbolický finanční bonus, pokud se nám podaří naplnit stanovené limity. Například za necelých šest tisíc kilogramů za rok činí bonus zhruba deset tisíc korun. S vyšší výtěžností bonus roste. V loňském roce vytřídili obyvatelé města 2 668 kilogramů jedlých olejů a tuků. Díky markantnímu navýšení počtu nádob a tedy lepší dostupnosti služeb můžeme na bonusovou výtěžnost dosáhnout,“ vysvětluje Tomáš Trtek.

Třídění je jednoduché. Stačí použitý kuchyňský olej slít do běžné PET láhve a odnést do nejbližší speciální popelnice. Ty nové v Karlových Varech mají objem 240 litrů, jsou dvoubarevné (černé s fialovým víkem) a rozmístěny byly na stanoviště nádob na separovaný odpad ve všech čtvrtích města. Kompletní přehled stanovišť na mapě je k dispozici na webu magistrátu města. (Ke stažení je rovněž prostřednictvím níže uvedeného QR kódu.)

Vytříděný odpad bude zpracováván a recyklován na surovinu, která najde mimo jiné využití jako přísada do biopaliv druhé generace.