Navrhněte kandidáty na cenu města a čestné občanství

07.01.2019

Znáte nějakou mimořádnou osobnost, která je svým životem nebo dílem spjatá s naším městem, osobnost, která by byla hodna nejvyššího městského vyznamenání?  Dejte nám o ní vědět.

Do 15. ledna můžete navrhnout kandidáty na udělení Ceny města Karlovy Vary a čestného občanství. Ocenění uděluje zastupitelstvo města, předávána jsou při slavností příležitosti, zpravidla v průběhu slavnostního večera v rámci Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech.

Součástí písemné nominace by mělo být její podrobné zdůvodnění.

 

Adresa pro podávání návrhů:

Magistrát města Karlovy Vary

odbor kancelář primátorky

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary


Čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města je udělováno jako:

 • výraz ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy Vary;
 • zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města;
 • zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu;
 • zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary;
 • čestné občanství města Karlovy Vary může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti.

Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcům i kolektivům jako morální ocenění:

 • autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary,
 • autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
 • autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
 • osobnostem, které podaly mimořádný výkon a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru se vztahem ke Karlovým Varům;
 • osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný přínos,
 • občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary.