foto

Na ZŠ Poštovní se realizuje projekt Příroda mého okolí

Město Karlovy Vary realizuje na Základní škole v Poštovní ulici projekt Příroda mého okolí, jehož cílem je zlepšit možnosti výuky přírodních věd a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Toho projekt docílí modernizací učebny a kabinetu chemie a osazením šikmé schodišťové plošiny pro žáky s pohybovým omezením. 

Projekt je součástí integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Karlovy Vary a je financován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. 

Celkové náklady projektu činí 2,9 mil. Kč, dotace EU dosahuje částky 2,4 mil. Kč. Plánované ukončení projektu je 22. 9. 2017.

Podrobné informace o projektu na kvprojekty.eu: http://kvprojekty.cz/projekty/65-zs-karlovy-vary-postovni-19-priroda-meho-okoli-ucebna-chemie-a-kabinet-vcetne-schodistove-plosiny/