Hodina Země logo

Na Hodinu Země zhasne kostel a lázně

V sobotu večer zhasneme na Hodinu Země. I letos se připojujeme k happeningu na podporu celosvětového úsilí o ochranu životního prostředí.

V sobotu 27. března mezi půl devátou a půl desátou večerní zhasneme osvětlení dvou dominant – kostela sv. Máří Magdaleny a Alžbětiných lázní.

Vedle symbolického gesta budeme i letos v Karlových Varech pokračovat v projektech ve prospěch ochrany klimatu. Dopravní podnik Karlovy Vary rozšíří svou flotilu o tři nové autobusy na stlačený zemní plyn. V rámci obnovy veřejného osvětlení nahradíme staré lampy za 290 úsporných LED svítidel v několika ulicích v Doubí a Rybářích. Pokračujeme v projektech zadržování vody v krajině. Brzy začne rekonstrukce Šeříkové ulice v Sedleci. Nově vysázená zeleň bude využívat vodu zachycenou díky propustné dlažbě. Lázeňské lesy Karlovy Vary pokračují v budování tůní.

 Více o ekologické kampani na www.hodinazeme.cz a www.facebook.com/hodinazemecr/