foto

Mobidik je nejlepší projekt prevence

Ministerstvo vnitra vyhlásilo výsledky soutěže "Nejlepší preventivní projekt kraje, města a obce". Jako vítězný projekt byl vyhodnocen karlovarský MOBIDIK – Mobilní dětský interaktivní klub, který realizovala Městská policie Karlovy Vary společně s partnery - Policií České republiky, Armádou spásy, Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.

Ocenění převzali z rukou prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiřího Nováčka velitel městské policie Karlovy Vary Marcel Vlasák, manažerka prevence kriminality a „duchovní matka“ projektu MOBIDIK Kamila Hofmanová, za spolupracující partnery pak Kateřina Čopová z Armády spásy a Blanka Bláhová z Policie České republiky.

Ministerstvo vnitra uvádí ve své zprávě: „Vítězný projekt „MOBIDIK realizovala ve spolupráci s partnery karlovarská městská policie. Projekt byl zaměřen na děti na ohrožené sociálním vyloučením ve věku od 6 – 15 let. Mobilní zařízení typu nízkoprahového klubu, na které byl přestavěn vyřazený autobus, umožňuje pracovat s dětmi přímo na vytipovaných stanovištích. Nabízí dětem smysluplnou náplň volného času, učí je nové dovednosti; přispívá ke zlepšení komunikace v komunitě i mimo ni a pomáhá tak docílit snížení výskytu sociálně nežádoucích jevů a projevů rizikového chování.“ (zdroj MV ČR, www.mvcr.cz)

Podle velitele Vlasáka má projekt význam nejen v prevenci kriminality a práci s dětmi, ale ukazuje možnosti projektové spolupráce více různorodých partnerů, městských institucí, policie i neziskových organizací. Přispěl také k rozhodnutí vedení města podpořit vybudování stálého nízkoprahového centra pro děti.

Foto: Městská policie Karlovy Vary, Ministerstvo vnitra ČR.


 

 

 

Související odkazy

Fotogalerie