peníze

Milostivé léto pomůže zbavit se exekucí u veřejnoprávních institucí

Až do 28. ledna 2022 mohou lidé využít mimořádné a časově omezené nabídky určené lidem v exekuci či s dluhem vůči veřejnoprávním institucím, tedy státu, obcím, krajům, příspěvkovým organizacím a dalším. Týká se to například dluhů u zdravotní pojišťovny, dopravního podniku, neuhrazených poplatků v nemocnici, koncesionářských poplatků apod. Do 28. ledna 2022 mohou dlužníci zaplatit jen tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení (případně může doplatit zbývající část jistiny) a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce, který činí 750 Kč plus DPH (v případě, je-li soudní exekutor plátcem daně s přidané hodnoty). Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude dluh smazán. Pokud dlužník nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Více informací a návod postupu včetně vzoru dopisu soudnímu exekutorovi najdete zde: https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/