Město vypisuje konkursní řízení na ředitele škol

31.01.2018

Rada města Karlovy Vary vyhlašuje konkursní řízení na obsazení míst ředitelů škol:

 

  • Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace
  • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
  • Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace

 

Požadavky:

  • předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
    o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy,
  • organizační a řídící schopnosti,
  • občanská a morální bezúhonnost,
  • dobrý zdravotní stav.

 

Termín podání přihlášek je 28. února 2018 včetně, (přihláška musí být k uvedenému datu doručena do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary; nejedná se o datum podání k poštovní přepravě). Přihlášky zasílejte na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).

Podrobné informace k termínu nástupu a náležitostem přihlášky do konkursního řízení najdete v přiloženém dokumentu.