Projekty 2024

Město sobě: Hlasujte o aktuálních projektech a navrhněte vlastní

Navazujeme na dvě diskusní fóra věnovaná projektům města, a dáváme možnost o nich hlasovat, případně navrhnout vlastní pro další budoucnost.

Zapojte se do rozhodování o budoucnosti města

Jak to bude fungovat?

 • Právě bylo spuštěno hlasování o projektu/projektech, které se začnou realizovat v roce 2024. Vybírat můžete z projektů, které pracovní skupina vybrala z námětů od veřejnosti.
 • Současně s hlasováním spouštíme možnost přihlásit další náměty. Z těch pak budou vybrány projekty, ze kterých si budete moci opět příští rok na podzim vybrat ty, které se začnou realizovat v roce 2025.
 • Hlasování i přihlašování projektů na další rok probíhá do konce ledna 2024.

Které projekty byste rádi zrealizovali v našem městě? Vybírat můžete z podnětů, které veřejnost navrhla v předešlém roce, a to hlasováním níže. Vyberte jeden nebo dva projekty, podle vašich preferencí pak bude město dané projekty realizovat v roce 2024.

Máte další nápad, jak vylepšit naše město? Pak neváhejte a zašlete nám ho pomocí online formuláře na webu nebo vyplňte dotazník v lednových Karlovarských radničních listech a přineste ho na recepci Magistrátu města Karlovy Vary do 31. 1. 2024. Z těchto podnětů, budou-li splňovat základní pravidla, pak budeme pomocí hlasování vybírat ty, které se začnou realizovat v roce 2025.

Před vyplněním online formuláře si proto prosím přečtěte následující pokyny pro podávání návrhů.

Je váš projekt na území města?

Základním předpokladem je, že se váš návrh bude týkat majetku a území města Karlovy Vary a nebude zasahovat do bytového fondu města ani majetku jiných vlastníků. 

Lepší veřejný prostor pro všechny

Navržené projekty by měly mít určitý sociální či environmentální přesah a být veřejně prospěšné. Popište prosím konkrétně, jaký přínos a pro koho bude váš projekt mít.  Například které skupiny obyvatel budou projekt využívat nebo čím projekt prospěje městu Karlovy Vary.

Posoudíme proveditelnost

Veškeré navržené projekty musí nejprve projít kontrolou formální správnosti, investiční náročnosti, proveditelnosti a míry dopadu na své okolí.  Poté budou hodnoceny pracovní skupinou, složenou ze zástupců vedení města, vedoucích příslušných odborů magistrátu a Kanceláře architektury města Karlovy Vary. Projekty vyhodnocené jako proveditelné či proveditelné s úpravami postupují do hlasování, které bude spuštěno s dalším ročníkem akce Město sobě (podzim 2024).

Hlasování

Hlasovat mohou osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v Karlových Varech. Hlasování proběhne elektronicky zde, na webových stránkách magistrátu, hlasovat bude možné také vyplněním hlasovacího lístku zveřejněném v lednových Karlovarských Radničních listech, který lze odevzdat ve vstupní hale obou budov magistrátu města - Moskevská 21 a U Spořitelny 2. Každý občan bude mít až 2 hlasy, může tedy podpořit jeden nebo dva projekty. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu města.

Upozornění

Pro úspěšné podání návrhu je nutné vyplnit veškerá pole formuláře, u vyplňovacích stačí stručně. V případě, že si nebudete vědět rady, neváhejte a obraťte se na Odbor strategií a dotací, kde vám rádi pomohou. 
E-mail: koordinatoratvary2040 [emailtecka] cz (koordinator[at]vary2040[dot]cz), 722 969 360

 


Vnitroblok Úvalská

 • Výsadba stromů
 • Úprava předprostorů bytových domů
 • Oprava zpevněných povrchů
 • Pobytový mobiliář
 • Oplocení prostoru

  


Vnitroblok K. Kučery

 • Výsadba stromů
 • Úprava předprostorů bytových domů
 • Oprava zpevněných povrchů
 • Pobytový mobiliář

  


Vnitroblok Elite

 • Úprava prostoru kolem nádob na sep. odpad
 • Pobytový mobiliář
 • Květinové výsadby

  


Vnitroblok Buchenwaldská

 • Revize vzrostlé zeleně
 • Oprava zpevněných ploch
 • Pobytový mobiliář
 • Úprava předprostorů bytových domů

  


Park U Spořitelny

 • Odstranění květníků
 • Pobytový mobiliář
 • Řešení veřejného osvětlení
 • Prosekání zeleně a výhled na město