Diskusní fóra Město sobě

Město sobě. Diskusními fóry to teprve začalo

Děkujeme všem účastníkům veřejných diskusních setkání, která jsme ve spolupráci s Kanceláří architektury města uspořádali v uplynulých dnech v Alžbětiných lázních a Lidovém domě. Děkujeme za inspirativní podněty a názory k prezentovaným projektům, které město v uplynulých letech zrealizovalo, nebo je k realizaci připravilo. V rámci diskusních fór jsme také představili návrhy „malých zásahů“, tedy menších projektů pro veřejný prostor města. O tom, který bude připraven k realizaci, můžete rozhodnout v anketě. Pracovní skupina do ní vybrala několik námětů, které vzešly z řad široké veřejnosti.

Anketa bude dostupná od 1. prosince 2023 do 31. ledna 2024 na webu magistrátu města. Hlasovací lístek najdete rovněž v lednovém vydání Karlovarských radničních listů.