foto

Město naléhavě hledá desítky členů volebních komisí

Město Karlovy Vary hledá desítky členů volebních komisí. V současné době, jen dva týdny před konáním volby prezidenta republiky a místního referenda k Vřídelní kolonádě, se karlovarský magistrát potýká se zásadním nedostatkem delegovaných členů okrskových volebních komisí. I přes veškeré snahy oslovit potencionální zájemce o členství v komisích a po nasazení 250 zaměstnanců magistrátu, chybí pro řádné zajištění prezidentské volby a referenda k dnešnímu dni (29. 12. 2017) 65 členů komisí pro volbu prezidenta a 129 členů okrskových komisí pro referendum.

Obracíme se proto na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při doplnění volebních komisí. Souběžně s touto výzvou se primátor města Petr Kulhánek dopisem obrátil také na ředitele městských organizací, členy komisí a výborů a další subjekty spolupracující s městem s žádostí o součinnost při zajištění voleb a referenda.

Minimální počet členů komisí stanovený v souladu se zákony musí být doplněn nejpozději do 8. 1. 2018.

Členem komise prezidentské volby se může stát občan České republiky, který v době složení slibu člena komise dovršil 18 let věku. Podmínkou pro členství v okrskové komisi k referendu je věk 18 let při složení slibu a místo trvalého pobytu v Karlových Varech.

 

Zájemci o členství v komisích osoby se mohou obrátit na osoby pověřené zajištěním činnosti okrskových komisí:

Zdeňka Raková, tel. 353 151 220, 602 175 893, e-mail: z.rakova@mmkv.cz

Bc. Martina Košíková, tel. 353 151 223, 725 716 981, e-mail: m.kosikova@mmkv.cz

 

Volba prezidenta republiky a místní referendum se koná:

12. ledna 2018 (pátek)  od 14.00 do 22.00 hodin

13. ledna 2018 (sobota)  od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Volba prezidenta republiky – II. kolo:

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, uskuteční se druhé kolo volby, a to ve dnech:

26. ledna 2018 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin

27. ledna 2018 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Členům okrskových volebních komisí náleží odměna, která v případě referenda činí pro předsedu 1 400 Kč, pro člena 1 100 Kč. V případě prezidentské volby činí odměna pro předsedu 1 600 Kč, pro člena 1 300 Kč. Pokud se uskuteční II. kolo volby prezidenta republiky, bude celková odměna navýšena o 200 Kč. Odměny jsou uvedeny v hrubé částce.