Město hledá ředitele pro ZUŠ Antonína Dvořáka

10.05.2018

Rada města Karlovy Vary vyhlásila konkursní řízení na obsazení místa ředitel / ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32.

Termín pro podání přihlášky je 29. června 2018 (včetně).

Požadavky:

  • předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
    o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy,
  • organizační a řídící schopnosti,
  • občanská a morální bezúhonnost,
  • dobrý zdravotní stav.

Přihláška musí být ve stanoveném termínu doručena do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary. Korespondenční adresa: Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).

Nástup je ke dni 1. 8. 2018 nebo dle dohody.

Podrobné informace k náležitostem přihlášky do konkurzního řízení najdete v přiloženém dokumentu.