základní škola

Město hledá ředitele pro ZŠ Konečná

Rada města Karlovy Vary vyhlásila konkursní řízení na obsazení místa ředitel / ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25.

Termín pro podání přihlášky je 31. srpna 2021 (včetně), termín nástupu na pracovní místo je k 1. říjnu 2021 nebo dle dohody.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).

Podrobné informace k náležitostem přihlášky do konkurzního řízení najdete v přiloženém dokumentu.