základní škola

Město hledá ředitele pro své základní školy

Rada města Karlovy Vary vyhlásila 22. dubna 2024 konkursní řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky základních škol zřizovaných městem. 

Konkursy jsou vypsány pro dvě příspěvkové organizace města:

  • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11
  • Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19

Termín pro podání přihlášky je 17. 5. 2024 (včetně). Předpokládaný termín nástupu je v případě ZŠ Krušnohorská 1. 7. 2024, u ZŠ Poštovní 1. 8. 2024.

Přihlášky zasílejte na adresu: 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (Uzavřenou obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.)

Bližší informace zde: https://mmkv.cz/cs/volna-pracovni-mista