Město hledá ředitele pro 11 škol

08.02.2018

Rada města Karlovy Vary vyhlásila konkursní řízení na obsazení míst ředitelů škol. Výběrové řízení se týká celkem 11 příspěvkových organizací města a je rozděleno do dvou etap dle termínu pro podání přihlášek.

Termín podání přihlášky do 28. února 2018 na místo ředitele se týká těchto organizací:

 • Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace
 • Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
 • Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace

Termín podání přihlášky do 16. března 2018 na místo ředitele se týká těchto organizací:

 • Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
 • Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace
 • Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
 • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
 • Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace
 • Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace
 • Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace
 • Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • dobrý zdravotní stav

Přihláška musí být ve stanoveném termínu doručena do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary - Korespondenční adresa: Magistrát města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).

Podrobné informace k termínům pro podání přihlášek, nástupu na jednotlivé posty a náležitostem přihlášky do konkurzního řízení najdete v přiložených dokumentech.