Město hledá ředitele kanceláře architektury

23.08.2017

Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kancelář architektury města. 

Podrobné podmínky v přiloženém dokumentu. 

Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a minimálně 3 roky praxe v řídící funkci nebo úplné středoškolské vzdělání a minimálně 5 let praxe v řídící funkci. Uchazeči mají mimo jiné předložit koncepci týkající se čtyř tématických okruhů:

  1. územní plánování a urbanismus
  2. péče o veřejný prostor a architektonickou kvalitu městských staveb
  3. rozvoj města
  4. komunikace s veřejností a investory ve věcech urbanisticko-architektonického rozvoje města a územního plánování

 

Terrmín pro podávání přihlášek je do 20. září 2017.