Měníme termíny platby za svoz komunálního odpadu

15.11.2019

Od 1. ledna příštího roku dojde ke změně termínů splatnosti úhrad za svoz komunálního odpadu.

Za tuto službu se nově bude platit zpětně. Ceny se nijak nemění, výše nadále vychází z velikosti využívané nádoby a četnosti jejího svozu.

 

Nové termíny splatnosti úhrady za svoz komunálního odpadu:

  • Platba měsíčně – vždy do každého 15. dne následujícího měsíce                     
  • Platba čtvrtletně – vždy do každého 15. dne v příslušném měsíci čtvrtletí, tj. vždy do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.
  • Platba půlročně – vždy do každého 15. dne v příslušeném měsíci pololetí, tj. vždy do 15. 6. a 15. 12.
  • Platba ročně - vždy do 15. dne posledního měsíce roku, tj. do 15. 12.