ČEZ distribuce Léta s letáky končí

Mění se způsob informování o odstávkách elektřiny

Provozovatel elektrické sítě ČEZ Distribuce od konce loňského roku přestává informovat o plánovaných odstávkách elektrické energie prostřednictvím letáků a zavádí pro své zákazníky moderní nástroj informování. Stačí se zaregistrovat, nebo se podívat na stránku oznamovací služby. 

 

PROČ SE MĚNÍ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ?

  • Stále více zákazníků volá po moderních způsobech oznamování a využívání digitálních technologií. U stávajícího systému výlepu letáků se distributor potýkal s plošnými zákazy výlepu, stížnostmi na nečitelnost či nevhodné umístění apod.


JAK SE ZÁKAZNÍK O ODSTÁVCE DOZVÍ?


JAK A KDE SE MŮŽE ZÁKAZNÍK ZAREGISTROVAT, ABY DOSTÁVAL UPOZORNĚNÍ E-MAILEM NEBO SMS?

  • Zákazník bude potřebovat datum narození nebo IČO a EAN kód, který najde na vyúčtování za elektřinu.
  • Pak už jen navštíví www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde si zaregistruje, popř. zkontroluje kontaktní údaje pro zasílání upozornění, a je hotovo.

VÝHODY REGISTRACE PRO ZÁKAZNÍKA

  • o plánované odstávce se dozví včas, i když se na dané adrese pravidelně nezdržuje
  • bude neprodleně informován i o případném zrušení odstávky
  • získá informace o předpokládané době obnovení dodávek při poruše
  • ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 stromů, a za pár let tak společně ušetříme celý les

PROČ JE POTŘEBA REGISTRACE?

  • Při připojení odběrného místa zákazník nemusel uvést své kontaktní údaje nebo údaje již nemusí být aktuální. Proto je lepší si aktuální e-mailovou adresu i telefonní číslo nově nastavit či zkontrolovat, zákazník tak bude mít jistotu, že informace obdrží včas.